Klasbord

Klasbord is een app.

In de app kunt u berichten lezen van school.

1. Download 'klasbord' of ga naar https://web.klasbord.nl/login 

2. Registeer

3. Vul de unieke klascode in (zie e-mail)

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl