Finansowanie

Szkoła jest finansowana przez Rząd i gminy.

Prosimy jedynie rodziców o dobrowolną wpłatę 3€ na miesiąc. Używamy tych dodatkowych pieniędzy na organizowanie wycieczek z uczniami.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl