Hoe wordt het uitstroom niveau bepaald

Als de leerling binnenkomt wordt hij/zij getoetst in:

  • Spelling
  • Begrijpend Lezen
  • Rekenen
  • Technisch Lezen
  • Woordenschat

Voor al deze vakken maken we dan een einddoel. Dit einddoel is afhankelijk van de leerling maar we streven naar een minimale sprong van 15 dle per vakgebied. Elke 10 weken toetsen we de leerling en zien we of we goed op weg zijn naar het einddoel.

In januari/februari maken alle leerlingen een IQ toets en worden ze wederom in alle vakgebieden getoetst. Op basis van de toetsen en de werkhouding van de leerling maken geven we een advies. Dit advies bespreken we met de leerling en de ouders. Gezamenlijk komen we tot een keuze voor een type voortgezet onderwijs.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl