Waarom onder primair onderwijs?

De 8+ klas is een initiatief van vele basisscholen in Haarlem. Deze basisscholen gaven aan dat ze leerlingen hadden die naar een lager type voortgezet onderwijs gingen omdat ze de taal niet goed beheersten. De scholen hadden hier geen goed gevoel bij.

We hebben gesproken met basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs over deze leerlingen. Er waren 22 scholen die een 'boost jaar' wel zagen zitten. Vervolgens hebben we gesproken over waar we dit 'boost jaar' zouden organiseren.

De keuze was bij de ISK (in het Sterrencollege) of in de ITK (in een basisschool). We hebben gekozen voor de ITK omdat leerlingen dan nog in het basisschool systeem een jaar zitten en daarna pas kiezen voor het voortgezet onderwijs. Het voordeel is ook dat de leerlingen dan nog kunnen doubleren in het voortgezet onderwijs.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl