Wie komen in aanmerking

Alle leerlingen van 11, 12 of 13 jaar die minder presteren op toetsen doordat ze een taalachterstand hebben. Dat komt vooral tot uitdrukking bij het begrijpend lezen en op woordenschatgebied.

Vaak kunnen deze leerlingen wel rekenen, maar hebben ze moeite met redactiesommen. Technisch lezen en spellen gaan redelijk, maar nog vaak merk je dat ze de klanken niet goed uit kunnen spreken of herkennen.

Het zijn de leerlingen waarvan de leerkracht denkt; het zit er wel in, maar het komt er niet uit.

Dit kunnen leerlingen zijn die in Nederland zijn geboren, maar ouders hebben die een andere taal spreken. Soms hebben die ouders heel veel tijd geïnvesteerd om hun kind Nederlands te leren, terwijl ze het zelf (nog) niet optimaal spreken. Het kind beheerst dan eigenlijk geen enkele taal voldoende. Ook leerlingen die nog niet zo lang in Nederland zijn, maar wel al 11 jaar. Zij hebben eerst in de nieuwkomersklas gezeten en kunnen dan nog niet uitstromen naar een reguliere vorm van Voortgezet Onderwijs.

Of de leerling die al drie jaar in Nederland is en het onderwijs op de basisschool goed kan volgen, maar net een stukje taal mist om naar het VMBO TL of HAVO te gaan. Noodgedwongen krijgt hij of zij dan het advies VMBO B, terwijl dat hoger zou kunnen zijn.

Alle opties zijn mogelijk, zolang de leerling maar na het kopklas jaar door kan stromen naar het VO, welke vorm dan ook. Het kind moet dus minimaal 11 jaar zijn.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl