Nederlands onderwijssysteem - Voortgezet onderwijs

In het onderstaande plaatje staat schematisch het Nederlandse onderwijs systeem.

NLonderwijssysteem

Er komt een moment dat uw kind voldoende Nederlands beheerst om naar een reguliere school te gaan. Als uw kind ouder dan 12 jaar is dan kan het zijn dat uw kind uitstroomt naar het voortgezet onderwijs. Er zijn verschillende niveaus.

VWO is het hoogste niveau en VSO het laagste.

Om te weten naar welk type school uw kind gaat moet uw kind toetsen maken. Deze toetsen maakt uw kind bij ons op school. We zullen met u praten voordat we toetsen gaan afnemen.

Nadat de toetsen gemaakt zijn zullen we u weer uitnodigen voor een gesprek. Op basis van wat we al weten van uw kind + de score van de toets adviseren we een type school. We zullen u dan vragen om te gaan kijken op deze scholen.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl