Wat voor programma volgen zij?

Het doel voor ieder kind bij ons op school is dat ze zo snel mogelijk uitstromen naar een school (basis- of voortgezet) en in een groep met leeftijdsgenoten starten. Zij moeten daarvoor de mondeling en schriftelijke taal zodanig beheersen dat ze in de groep (al dan niet met eigen programma) kunnen functioneren. Tevens is het belangrijk om zelfvertrouwen, een zelfstandige werkhouding en een gevoel van zelf verantwoordelijk zijn voor eigen prestaties, ontwikkelen.

Wij bieden ieder kind een programma op maat; afhankelijk van hun moedertaal, schoolhistorie en leeftijd.

Na een intake waarin we de beginsituatie vaststellen start het kind in een programma waar het naar bepaalde doelen toewerkt. Deze doelen bespreken we natuurlijk met u.

De doelen zijn in de volgende vakken:

  • Lezen
  • Spelling
  • Begrijpend lezen
  • Rekenen
  • Woordenschat
  • Schrijven
  • Sociaal emotioneel

Ieder kind heeft een individueel document waarin deze doelen staan. In dit document noteren we observaties, plan van aanpak en toetsresultaten. Dit document noemen we het ontwikkelingsperspectief. Dit document kunnen ouders altijd inzien.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl