Wie zijn nieuwkomers?

Met 'nieuwkomers' bedoelen we kinderen die nieuw in Nederland komen, dit kan voor de eerste keer zijn maar dat hoeft niet. De kinderen hebben met elkaar gemeen dat ze de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn om aan het onderwijs deel te nemen.

Het kunnen kinderen zijn van asielzoekers, kinderen van arbeidsmigranten of kinderen die naar Nederland komen vanwege gezinshereniging. Het gaat om kinderen die nog geen jaar in Nederland zijn.

Bij ons kunnen alleen nieuwkomers naar school gaan die tussen de 4-12 jaar oud zijn.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl