Jak określamy poziom wyedukowania dziecka ?

Po przyjściu ucznia do naszej szkoły sprawdzany jest jego poziom w zakresie :

  • Pisownia
  • Czytanie ze zrozumieniem
  • Arytmetyka
  • Umiejętność czytania
  • Słownictwo

Po ustaleniu poziomu startowego ustalamy cel końcowy. Cel ten zależy od osiągnięć w przeszłości, stosunek pracy i historii osobistej, którą wiemy o dziecku. Staramy się dążyć do minimalnego skoku 1 ½ roku w postępach w nauce w ciągu roku. Uczeń będzie co 10 tygodni badania z powyższych umiejętności aby wszyscy mogli zobaczyć (nauczyciel, rodzic i uczeń), jakie są postępy uczniów i sprawdzić czy mamy dokonać zmian w programie.

W styczniu / lutym uczeń przejdzie test IQ, oraz będzie sprawdzony we wszystkich powyższych umiejętnościach. W oparciu o wszystkie zebrane informacje szkoła dokona oceny jakiego typu szkoła będzie najodpowiedniejsza dla ucznia.

Tą informację skonsultujemy z rodzicami i uczniem. Wspólnie podejmiemy ostateczną decyzję.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl