Jakie zajęcia są prowadzone?

Wszystkie zajęcia koncentrują się wokół języka.

Każdego dnia uczniowie pracują nad:

  • Czytaniem ze zrozumieniem
  • Technika czytania
  • Pisanie
  • Mówienie po holendersku
  • Zwiększenie słownictwa
  • Arytmetyka

Każdy pracuje na swoim poziomie i pracuje na osiągnięcie swoich celów. Obserwujemy czy uczniowie dokonują postępów w czasie nauki.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl