Finansowanie

Nie musisz płacić za szkołę. Za tę szkołę płacą władze krajowe i gminy.

Pytamy rodziców, czy mogą wnieść 30 euro rocznie. Te pieniądze przeznaczamy na dodatkowe wycieczki ze studentami.

Kwotę można przelać na: NL47INGB0653363141 tnv stichting Twijs / ITK
© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl