Kim są nowi?

Za "nowych" mamy na myśli dzieci, które są nowe w Holandii, moga to być dzieci po raz pierwszy przebywajace w Holandii, ale nie koniecznie. Wszystkie dzieci mają wspólną cechę, że nie mówią po holendersku wystarczająco dobrze aby podjąć naukę w holenderskiej szkole.

Dzieci osób ubiegających się o azyl, dzieci pracowników migrujących lub dzieci, które przyjeżdżają do Holandii w ramach łączenia rodzin. Są to dzieci, które są krócej niż rok w Holandii.

Do naszej szkoły mogą uczęszczać dzieci w wieku pomiędzy 6-12 lat

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl