Następna szkoła?

Następna szkoła to szkoła w Twojej okolicy.

Dobrze jest zacząć wcześniej w poszukiwaniu szkoły

Jeśli okaże się, że trudno jest znaleźć szkołę, pomożemy Ci.

Sprawdzimy przy pomocy Google Maps, które szkoły są w pobliżu Twojego domu. Następnie sprawdzimy jedną lub kilka z tych szkół.
Po podjęciu decyzji będzie można udać się na rozmowę w nowej szkole.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl