Program?

Celem dla każdego dziecka jest , aby nauczyć się mówić / rozumieć / pisać i czytać wystarczająco po holendersku , aby mogli uczestniczyć w nauce w regularnej szkole podstawowej . Poza tym , pracujemy również nad ich postawą społeczneą i nastawieniem emocjonalym do pracy . Ważne jest, że dzici mogą pracować indywidualnie.

Wykonujemy indywidualny program edukacyjny dla każdego dziecka , to program uzależniony od ich języka ojczystego , edukacji, wieku i zdolności w czytaniun i pisaniu w ich własnym języku.

Po przyjęciu do szkoły określamy ich poziom początkowy i wykonujemy indywidualny program nauczania ( IEP) . W IEP ustalamy cele dla swojego dziecka , końcowe cele i zadania pomiędzy. Wyniki są regularnie omawiane z rodzicami.

Wyznaczamy cele na następujące tematy:

  • Czytanie
  • Pisownie
  • Kompleksowe czytanie
  • Słownictwo
  • Adoptowanie sie w srodowisku

Wszystkie obserwacje, wyniki testów i wyniki badań są zapisywane w IPN. Rodzice zawsze mają wgląd do IEP.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl